Afkondigings

14 en 16 April 2017 PREDIKER:  Ds. Marius Bacon Goeie Vrydag Markus 15 : 33 – 39 Toetrede: L 171:1,2 Vonkk 55:1,3 L 399:1 (tydens nagmaal) L 380:1,2 Mense se reaksie op Jesus wat God se liefde en genade kom openbaar het verskil soms dramaties. In die reaksie van mense tydens se kruisiging en dood kan ons na ons eie reaksie kyk wanneer ons nadink oor wie Jesus is en wat Hy vir ons beteken. Paassondag Matteus 9:27-31 Vonkk 5:1,2, L 409:1-3 Lied 454:1-3 Lied 286 Jesus het gesterf (L 278) Wat verwag jy moet gebeur  LIDMATE WAT SIEK IS: Koos Pieterse Ansie Engelbrecht Susan Schoeman. Rita du Toit. Dawid Peacock Hester Oosthuizen is in die Wilgers hospitaal opgeneem met beroerte. Dink asb. aan hierdie lidmate in u gebede. LEED: Piet & Amy Combrink se kleindogter is oorlede. Ikey Jooste se broer Jan Jooste is oorlede. Ons wil graag ons meegevoel teenoor hulle en hullie families uitspreek. VERJAARSDAE: Nico Cordier                            17/04 Riaan Joubert                         18/04 Willem van Wyk                      18/04 Corne Bannister                      19/04 Griet Potgieter                         21/04 Tjaart Killian                            22/04 BYBELSTUDIE: Geen Bybelstudie tot verdere kennisgewing. TEEBEURTE: Wyk 11 skink vandag. Ons hartlike dank aan die lidmate wat die teebeurte waarneem. Wyk 11 skink 23 April 2017 BLIKKIESKOS INSAMELING: Skakel Jakkie du Toit vir meer inligting. 083 659 6214 BOSVELFEES 2017: Die reëlings is goed op dreef. Almal wat kan hulp aanbied kan met die sameroepers kontak (sien agterop blaadjie). Aangeheg is ook die bakprogram vir die fees.  Kom ons maak ’n reuse sukses van 2017 se Bosveldfees. NUWE INTREKKERS: Baie welkom by ons gemeente!  Kom meld asb na die diens aan by die konsistorie. Indien u in ’n noodgeval  nie vir ds. Marius  telefonies in die hande kry nie, kontak asb. vir Elsa Erasmus by 082 802 3758  of vir Andries de Beer by 082 923 8010. U kan ook ’n SMS stuur in plaas van ’n stemboodskap. KANTOORURE  NB: Dinsdag en Donderdag:  Gesluit.   Maandag, Woensdag en Vrydag:   08:00 tot 11.00 Fax: 086 660 5092 / e-pos: nhkerk@telkomsa.net   ’n Bosveldfees van gasvryheid, blydskap en dankbaarheid. Aan God kom die eer toe! Baie dankie dat jy bereid is om jou gemeente se Bosveldfees ’n sukses te maak. Moenie wag nie – raak betrokke!
Stalletjie Sameroeper Selfoon Wyke
Finansies Elsa Erasmus  082 802 3758  
Gebak - NHSV NHSV   4,13,35
Hamburger Joan & Pieter Lindeque  072 900 4509 2,11,29
Kerrie-en-rys Kobie Breedt  082 926 3773 9, 16, 17, 32,Rooiberg
Koeldrank Tinus Ras  082 650 1185 15, 23
Krulaartappel Helena Grobler  082 550 2472 6, 20, 28,
Kothuis & Koffiewinkel Mercia Bacon & Hannatjie Jooste 083 557 6185 082 960 0258 14, 24, 30
Lekkergoed & speletjies Tobie & Marike Swanepoel  082 886 1724 3, 33
Ontbyt - Pap en Kaiings   Biltong en Droëwors Francis & Nic Cordier  079 717 5596 084 318 1908 22, 31, 34
Mnr. & Mej. Bosveld Maureen Minny  083 310 0089  
Sosaties Adriaan Joubert  072 478 8585 7, 26,
Vleisverkope Cathy Pistorius  082 441 4189 Slegs vooraf
Ietsie van Alles Rina du Toit  082 552 5372 12, 18, 19
Veiling Feeskomitee (Paul van Vuuren) 083 230 3595  
Toegang Maritz Grobler  082 767 0611  
Potjiekoskompetisie Stella vd Walt 072 331 9377  
 
  • Sameroepers moet asb. die kerkraad van die onderskeie wyke kontak sodat die kerkraad vir hulle hulp kan reël met die onderskeie stalletjies. Kerkraad, wees asb. so vriendelik om ten volle te help.
  • Doen asb. moeite om soveel as moontlik mense betrokke te maak by die werk by die Bosveldfees.
  • Kry asb. self by Elsa by die kerkkantoor ’n uitgedrukte lys van lidmate in die wyke.
  • Onthou asb. om die vorm in te handig voor volgende week om behoeftes vir die Bosveldfees te bepaal.
  • Gratis toegang slegs aan lidmate wat betrokke is by die voorbereiding en aanbied van die Bosveldfees (No work no pay). Hou daarom ’n behoorlike lys by van wie wanneer betrokke is by jou stalletjie.
  • Lidmate is baie welkom om by ’n ander stalletjie te help as waar hulle ingedeel is.
  E-pos:              warmbadbosveldfees@gmail.com Webblad:         http://www.warmbadbosveldfees.co.za Facebook:        https://www.facebook.com/warmbadbosveldfees